Behandling Behandling hästBehandling hund

Kurs i kraniosakral terapi för hund
Navröds Gård, Sjöbo, Skåne

Kontaktperson Åsa Brodd 0708-490 403
Frågor om kursen: info@bkst.se

Anmälan till kurs

Följande uppgifter skickas med e-post till info@bkst.se

Anmälan till kurs:
Namn:
Adress:
Postnr & ort:
Telefon bostad:
Telefon mobil:
Personnummer:
E-postadress:
Yrke:
Kom i kontakt med utbildningen genom:

Anmälningsavgift 995 kr
skall betalas för att reservera en plats. En faktura skickas till dig när du anmält dig. Denna anmälningsavgift dras av vid första betalningstillfälle.

Sista anmälningsdag för kurs med start 2016-03-03 är 2016-02-01.

Kurspris fr o m 2016-01-01

5.995 kr inkl moms per delkurs
1.295 kr inkl moms för examensdag
43 260kr totalt kurspris

Vi ger 10% rabatt vid full betalning av vår utbildning Kraniosakral Häst eller Hund. Betalningen ska vara erlagd efter första delkursen men före delkurs 2 för att rabattavtalet ska gälla.
På begäran kommer faktura på totalt kurspris minus rabatt att skickas.
Avbokningspolicy: Efter betald utbildning betalas inte avgiften tillbaka.

Betalning sker via faktura.

Avbokning

Vid eventuell avbokning kommer 200 kronor att tas ut för administrativa omkostnader. Vid avbokning fyra veckor innan kursstart är deltagande skyldig att betala 50 % av kursavgiften. Vid avbokning tre veckor innan kursstart är deltagande skyldig att betala hela kursavgiften.

Vid för få anmälningar inställes utbildningen och eventuellt inbetalade avgifter betalas tillbaka.

Sjukdom eller annat förhinder

Vid sjukdom eller förhinder från din sida gör vi alltid vårt bästa för att lösa det så att du kan fullfölja kursen vid ett senare tillfälle.

Försäkringar

Du är själv ansvarig för att se över dina försäkringar så att dessa är gällande vid arbete med djur. Vi tar inget ansvar för eventuella olyckshändelser som kan inträffa under eller efter studietiden.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser vid för lågt deltagarantal. Inga kostnader utgår då för dig. Med din anmälan godkänner du ovanstående kursbestämmelser.