Behandling Behandling hästBehandling hund

Kraniosakral terapi - ett sätt att förstärka kroppens inre kraft och balans

Självläkning och återhämtning

Alla kroppar, människors såväl som djurs uttrycker olika rytmer, vi är polyrytmiska. Som kraniosakral terapeut lär du dig att palpera de olika rytmer som uttrycks i det kraniosakrala systemet.

En levande kropp består till största delen av vätska. Med kraniosakral terapi behandlar vi de olika flöden som krävs för att läkning ska ske.

Holistisk behandlingsmetod

Kraniosakral terapi behandlar hela kroppen och leder ofta till sänkning av stressnivåer och ett inre lugn.

Vad händer i kroppentill toppen av sidan
Händelser i livet - sjukdom, skador, fysiskt eller psykiskt trauma, stress och oro etc - påverkar våra, eller våra djurs, kroppar på olika sätt. Smärtan efter en skada måste kompenseras vilket kan ge andra snedbelastningar. Stress, oro, psykiskt trauma bygger in spänningar när kroppen ständigt går i en försvarsställning. Om man har en egen inre styrka och balans läker sådana skador, eller om problemet till stressen undanröjes. Men ibland behöver kroppen lite hjälp på vägen. Kraniosakral terapi kan vara en sådan hjälp.

Den fascinerande fascian till toppen av sidan
När en kraniosakral terapeut arbetar för att lösa spänningar som orsakar snedheter och felbelastningar, arbetar vi med fascian. Fascia är den bindvävstyp som omsluter allting i kroppen, varje muskel intill minsta muskelcell, organ, ben, leder... Spänningar i fascia påverkar därför allting i kroppen!

En myofascia (muskelbindväv) som har förlorat sin naturliga möjlighet att stretcha sig påverkar inte bara den muskel som den omsluter:

  • Den påverkar också intilliggande muskler som då inte kan "glida" mot varandra.
  • Den påverkar nerver som löper i och intill fascian. Nerverna kan begränsas i sitt arbete att vidarebefordra information.
  • Den påverkar vätskeflöden i kroppen, inte bara blodflöde och lymfflöde utan all vätska i kroppen i och utanför alla våra celler. En kropp består av en mycket stor del vätska, 60-90% beroende på ålder.

Fascian innehåller mycket vätska och kräver rörelse för att upprätthålla sin vätskebalans. Ett område som smärtar och inte har en naturlig rörelse blir än mer orörligt när fascian förlorar vätska genom orörlighet.

Ett nytt sätt att se på anatomi och fysiologi till toppen av sidan
Tidigare har man i anatomiböcker visat muskler separerade från varandra, en muskel i taget, och att muskler binder till ben via senor. Fascian har man "skalat av" och sett som ett utfyllnadsmaterial. I olika terapiformer pratar man om att mobilisera/manipulera en muskel eller en led.

Kroppen är en enhet där fascian förbinder de olika delarna med varandra. Muskler binder till muskler via fascia. Fascian sträcker sig som en spindelväv genom hela kroppen och förbinder alla olika delarana med varandra. Därför kan klienter uppleva att förändringar sker i bäckenet när terapeuten håller sina händer på axlar/bogar.

Hur går en behandling till till toppen av sidan
Innan första behandlingen pratar terapeuten och klienten/ryttaren/ägaren om vad som upplevs som problemområden. Hästar behandlas bäst i sitt stall, hundar kan behandlas både hemma och på terapeutens klinik. Människor behandlas på behandlingsbänk på terapeutens klinik, fullt påklädd men gärna med mjuka kläder på.

Under en behandling håller terapeuten sina händer på olika ställen på klientens kropp och söker efter den mikrorörelse som finns i all levande vävnad. Om den upplevs som begränsad på grund av spänningar i någon del av kroppen, kan en ytterst fin mobilisering av vävnaden få den inre mikrorörelsen att öka och på så sätt släppa på vävnadsspänningar, vilket i sin tur leder till att olika leder etc på ett naturligt sätt kan gå tillbaka till sitt ursprungsläge.

Historiktill toppen av sidan
Kraniosakral Terapi är idag en internationellt erkänd behandlingsmetod. Behandlingen är mjuk och varsam, syftet är bl a att stärka kroppens förmåga till självläkning.

Osteopatins skapare, den amerikanske läkaren AT Still, ändrade under slutet av 1800-talet sitt sätt att arbeta från att försöka bota sjuka patienter till att förebygga sjukdom och skador genom att få klienternas eget självläkningssystem att fungera optimalt.

Duralmembranet finns hos alla ryggradsdjur och genom det ska alla nerver passera med signaler till och från hjärnan. Vikten av att ha det kraniosakrala systemet i balans och hur man behandlar det har spridit sig utanför osteopatin och vidareutvecklats till det som idag kallas Kraniosakral Terapi.

Kraniosakral terapi - vad innebär namnet till toppen av sidan
De latinska namnen kranium (skalle) och sakrum (korsben) har gett namn åt metoden. En av Dr Stills elever, WG Sutherland, studerade kraniets olika benstrukturer och lade också stor vikt vid hur kraniet kopplas samman med korsbenet (sakrum, där ryggraden fäster i bäckenet) via duralmembranet – den ”säck” som omsluter hjärnan, ryggmärgen och cerebrospinalvätskan. Detta kallas det kraniosakrala systemet.

Vad kan behandlas till toppen av sidan
Man kan behandla/lindra många av de problem som kan uppstå i kropp och psyke, några vanliga exempel är:
* Huvudvärk, axel-, nack- och ryggbesvär, ledbesvär och whiplashskado
* Kronisk smärta och fibromyalgi.
* Graviditetsbesvär såsom illamående och foglossningssmärta.
* Koncentrationssvårigheter, utmattningssymtom, tinnitus, magbesvär
* Nedstämdhet, sömnstörningar och stressrelaterade problem.
* Kraniosakral Terapi kan användas som förebyggande och rehabiliterande behandling

En kraniosakral behandling kan hjälpa din häst om du upplever att hästen t ex
* saknar bjudning och har svårt att utföra vissa rörelser
* har problem att hoppa - stannar/hoppa snett/rusar
* ovilja vid borstning/sadling/tränsning
* är oliksidig, har svårt att arbeta rakt
* har stressrelaterade problem och beteendeavvikelser
* headshakingsyndrome och andra huvudproblem
* andra typer av rörelsestörningar, diffusa symtom
* som rehabilitering efter skada
* förebyggande för att undvika skada

En kraniosakral behandling kan hjälpa din hund om den
* börjar visa svårigheter att hoppa
* börjar gå snett
* verkar stressad
* är ovillig att utföra vissa rörelser
* andra typer av rörelsestörningar, diffusa symtom
* för att öka det allmänna välbefinnandet hos din hund
* som rehabilitering efter skada
* förebyggande för att undvika skada

Kraniosakral terapi ersätter inte läkar- eller veterinärvård utan ska ses som ett komplement till sådan vård.