Katherine Ukleja DO RCST kurs i Sverige 2017

Katherine Ukleja kurs i Biodynamisk kraniosakral terapi 2017

Katherine Ukleja.jpg

Katherine Ukleja DO RCST

A WHOLE WORLD IN OUR HANDS
Excellence in Craniosacral Practice

en biodynamisk kraniosakral avancerad/fortsättnings kurs
an advanced Biodynamic Craniosacral course

2017-06 -15 - 18 Stockholm, Sweden

Katherine Uklejas kurs A Whole World In Our Hands är en hyllning till de upptäckter Dr Sutherland gjorde och bygger på de insikter Katherine gjort under mer än trettio års klinisk erfarenhet.

This seminar pays homage to the inspirational discoveries made by Dr Sutherland and draws on a wealth of insight garnered from Katherines more than thirty years of clinical practice.

 • VAR/WHERE - i Stockholm, Hälsans Hus Fjällgatan 23
 • NÄR/WHEN - 15-18/6 2017
 • ANMÄLAN/REGISTRATION: till info@bkst.se
  uppge namn, adress, emailadress, telenr. Please state name, adress, email, telephone
 • KURSAVGIFT/FEE: SEK 6.495 (meals, accomodation not included). Anmälningsavgift/registration fee SEK 1.295.
 • EARLY BIRD: betalar du hela kursavgiften före 2017-02-01 är priset 5.995 kr
  /pay before 2017-02-01 and the price will be SEK 5.995
 • Kursavgiften kommer att faktureras./An invoice will be emailed
 • ÖVERSÄTTNING/LANGUAGE Katherine pratar en mycket tydlig och lättförståelig engelska. Viktiga ord och nyckelprinciper kommer att översättas./The course will be taught in english.
 • BETALNINGSVILLKOR: Vid avbokning återbetalas inte anmälningsavgiften. Vid avbokning inom 30-14 dagar innan kursstart återbetalas kursavgiften, exkl anmälningsavgift, endast om läkarintyg för sjukdom hos kursdeltagare skickas in innan kursstart. / In case of cancellation the registrationfee will not be refunded. Cancellation 30-14 days before the course starts, the coursefee, but not the registrationfee, will be refunded if you present a certificate from your GP.

Vill du fördjupa din kunskaper i biodynamisk kraniosakral terapi? Vidga dina vyer inom biodynamisk kraniosakral terapi? Vill du utveckla de egenskaper som gör just dig till en unik terapeut inom det kraniosakrala fältet?

Fokus under kursen kommer att bli på touch, transmutation och dynamic in stillness.
Touch, att vara kraniosakral terapeut innebär att vi rör vid människor. Dr Sutherland talade om ”de visa, seende, inkännande, tänkande fingrarna.”. Genom ett icke-dömande, empatiskt lyssnande har biodynamisk kraniosakral terapi utvecklat ett nytt sätt att röra och beröra.

Transmutation, en förändring av tillståndet, är en annan favorit-term hos Dr Sutherland. Forskning inom fysiken visar att materians tillstånd nu inkluderar plasma och flytande kristall, båda någonstans mellan tillstånden solid, flytande och att utstråla ljus. Dr Sutherland, en sann virtuos i palpering, kunde uppfatta dessa tillstånd hos sina klienter. Vi kommer att följa i hans fotspår.

The dynamic in stillness, vi vet att stora saker händer i dynamisk stillhet. I detta seminarium kommer vi att fördjupa oss i de dynamiska händelser som sker ”under” stillheten - de ögonblickliga omvandlingarna av vävnader och vätskor till flytande ljus, ett tillstånd som är endemiskt för hälsa.

The aim is to broaden the spectrum of your practice by refining the core skills of listening, hearing and responding to the impacts of experience on the tidal motions of Primary Respiration; and to fortify your originality, authenticity and creativity as a practitioner in the cranial field.

Our focus will be on Touch, Transmutation and the Dynamic in Stillness

Touch is the primary tool of Craniosacral practitioners. Dr. Sutherland frequently talked about “wise, seeing, feeling, thinking, fingers”. With the cultivation of presence and non-judgemental, empathetic listening we evolved a new way of touching in biodynamic practice. This can be distilled into Relational Touch, Diagnostic Touch and Therapeutic Touch. Being alert to the scope of touch brings clarity to sessions and allows you to confidently track beneficial changes in the client’s system.

Transmutation, or change of state, is another favourite term of Dr Sutherland’s. He refers to in connection to the action of liquid light, the fluid within the fluid, which he likened to sheet lightning. With advances in the field of physics, states of matter now include plasma and liquid crystal, both of these are somewhere between solid and liquid and radiate light. Lightning is an example of the plasma state of matter. Dr Sutherland, a virtuoso of palpation, directly experienced this state in the bodies of his clients. We will follow in his footsteps.

The Dynamic in Stillness
The dictionary gives two definitions of the word ‘dynamic’:

 1. relating to energy or objects in motion
 2. characterized by continuous

We know that big things happen in Dynamic Stillness. In this seminar we will delve into the dynamic events taking place ‘beneath’ the stillness - the instantaneous transmutation of bound tissues and fluids into liquid light, a state of flux and continuous change which is endemic to health.