Behandling Behandling hästBehandling hund

Skärmavbild 2015-06-22 kl. 21.20.52.png
Hundflockens sociala struktur


Välkomna på kurs med Pia Gross, assisterad av Anne Schüssler
23-24 augusti, Sjöbo Brukshundskubb, Anklam, Sjöbo, Skåne


Alla hundar i en flock kommunicerar med varandra och har viktiga och tydligt definierade roller och positioner i flocken. Varje position i flocken är livsnödvändig eftersom flockens inre samman-hållning skyddar den mot yttre fara. Med insikt om positionerna i en flock kan vi underlätta för våra hundars sociala umgänge med varandra och få en förståelse för varför det ibland inte fungerar optimalt i kontakt med andra hundar!


Söndag 23 augusti kl 10.00  - 18.00. Dagen ägnas åt teoretisk genomgång av principerna för hur en flock är uppbyggd med de olika positionerna. Teorin visas i praktiken med Pias och Annes hundar. Kostnad 995 kr.


Måndag 24 augusti kl 10.00 – 18.00 finns möjlighet att med hjälp av Pia och Anne studera egen hund och få hjälp att förstå deras olika positioner i flocken.

Deltagarantalet är maximerat till 8 hundar, först till kvarn… Kostnad 795 kr per hund. Vill du endast observera andras hundar kostar det 495. För att passa in med Pias/Annes hundar bör hundarna väga mellan 10 och 30 kg.


Bägge dagarna serveras för- och eftermiddagsfika, lunch ordnar du själv. Kursen hålls på engelska, viktiga principer och svåra ord kommer att översättas till svenska.


Anmälan till asa.brodd@orehus.se. Din anmälan är giltig när du har betalat den fakturerade kursavgiften


Skärmavbild 2015-06-22 kl. 20.08.01.png

Kunskap om flockens struktur har våra hundar nedärvt från sina förfäder som levde i flock och reglerna gäller även för våra domesticerade hundar. Har du flera hundar kan det underlätta i vardagen att veta vilken position de olika hundarna har. Det skapar en förståelse för hur hundarna interagerar med varandra.


Har du en hund som ofta umgås med andra hundar kan kunskap om flockens sociala struktur underlätta att förstå varför din hund fungerar med somliga hundar men inte med andra och hur du ska kunna underlätta för din hund i sociala sammanhang. Hundens sympati eller antipati för sina medhundar är inte beroende av ras, storlek, ålder, släktskap, kön… utan beror deras positioner i flocken, en position som hunden får från födseln och inte förändras under hundens liv.


Mer information finner du på www.hunde-in-kontext.de